STATISTIKA RADA eKonsultacija

Sve institucije


Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konzultacije Realizovano konsultacija
Ministarstvo pravde BiH 83 33 39,76 % 33 75,00 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 8 5 62,50 % 5 71,43 %
Ured za veterinarstvo 22 7 31,82 % 6 54,55 %
Agencija za sigurnost hrane 19 12 63,16 % 11 84,62 %
Institut za intelektualno vlasništvo 10 10 100,00 % 10 90,91 %
Institut za standardizaciju 11 5 45,45 % 5 71,43 %
Agencija za državnu službu BiH 9 7 77,78 % 7 87,50 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 51 26 50,98 % 26 96,30 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 14 14 100,00 % 14 100,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 41 40 97,56 % 40 86,96 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 268 159 59,33 % 157 83,51 %
Institucija Realizovano konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Ministarstvo pravde BiH 33 52 10 19,23 % 42 58 9 15,52 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 5 8 2 25,00 % 1 4 0 0,00 %
Ured za veterinarstvo 6 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za sigurnost hrane 11 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 10 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za standardizaciju 5 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za državnu službu BiH 7 3 3 100,00 % 0 4 0 0,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 26 11 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 14 9 1 11,11 % 1 0 0 0,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 40 23 11 47,83 % 29 58 0 0,00 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 157 120 27 22,50 % 73 124 9 7,26 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA