STATISTIKA RADA eKonsultacija

Sve institucije


Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konzultacije Realizovano konsultacija
Ministarstvo pravde BiH 79 29 36,71 % 29 78,38 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 8 5 62,50 % 5 71,43 %
Ured za veterinarstvo 19 6 31,58 % 5 50,00 %
Agencija za sigurnost hrane 7 3 42,86 % 2 50,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 9 7 77,78 % 7 70,00 %
Institut za standardizaciju 11 4 36,36 % 4 57,14 %
Agencija za državnu službu BiH 6 5 83,33 % 5 100,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 48 21 43,75 % 21 100,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 12 12 100,00 % 12 100,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 37 36 97,30 % 36 85,71 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 236 128 54,24 % 126 81,29 %
Institucija Realizovano konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Ministarstvo pravde BiH 29 51 10 19,61 % 42 58 9 15,52 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 5 8 2 25,00 % 1 4 0 0,00 %
Ured za veterinarstvo 5 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za sigurnost hrane 2 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 7 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za standardizaciju 4 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za državnu službu BiH 5 3 3 100,00 % 0 4 0 0,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 21 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 12 9 1 11,11 % 1 0 0 0,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 36 18 9 50,00 % 28 57 0 0,00 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 126 112 25 22,32 % 72 123 9 7,32 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA