STATISTIKA RADA eKonsultacija

Sve institucije


Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konzultacije Realizovano konsultacija
Ministarstvo pravde BiH 86 40 46,51 % 40 81,63 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 9 5 55,56 % 5 55,56 %
Ured za veterinarstvo 23 8 34,78 % 7 58,33 %
Agencija za sigurnost hrane 19 12 63,16 % 11 84,62 %
Institut za intelektualno vlasništvo 10 10 100,00 % 10 90,91 %
Institut za standardizaciju 11 6 54,55 % 6 85,71 %
Agencija za državnu službu BiH 10 9 90,00 % 9 100,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 54 28 51,85 % 28 93,33 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 17 15 88,24 % 15 88,24 %
Direkcija za evropske integracije BiH 41 41 100,00 % 41 89,13 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 280 174 62,14 % 172 84,73 %
Institucija Realizovano konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Ministarstvo pravde BiH 40 55 10 18,18 % 42 58 9 15,52 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 5 8 2 25,00 % 1 4 0 0,00 %
Ured za veterinarstvo 7 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za sigurnost hrane 11 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 10 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za standardizaciju 6 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za državnu službu BiH 9 3 3 100,00 % 0 4 0 0,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 28 11 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 15 9 1 11,11 % 1 0 0 0,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 41 23 11 47,83 % 29 58 0 0,00 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 172 123 27 21,95 % 73 124 9 7,26 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA