STATISTIKA RADA eKonsultacija

Sve institucije


Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konzultacije Realizovano konsultacija
Ministarstvo pravde BiH 50 22 44,00 % 22 75,86 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 8 5 62,50 % 5 71,43 %
Ured za veterinarstvo 16 4 25,00 % 3 33,33 %
Agencija za sigurnost hrane 3 0 0,00 % 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 5 4 80,00 % 4 66,67 %
Institut za standardizaciju 6 2 33,33 % 2 100,00 %
Agencija za državnu službu BiH 4 3 75,00 % 3 100,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 25 13 52,00 % 13 92,86 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 9 9 100,00 % 9 100,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 35 35 100,00 % 35 97,22 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 161 97 60,25 % 96 83,48 %
Institucija Realizovano konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Ministarstvo pravde BiH 22 48 10 20,83 % 42 58 1 1,72 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 5 8 2 25,00 % 1 4 0 0,00 %
Ured za veterinarstvo 3 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 4 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za standardizaciju 2 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za državnu službu BiH 3 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 13 7 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 9 7 1 14,29 % 1 0 0 0,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 35 18 9 50,00 % 28 57 0 0,00 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 96 101 22 21,78 % 72 119 1 0,84 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA