STATISTIKA RADA eKonsultacija

Sve institucije


Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konzultacije Realizovano konsultacija
Ministarstvo pravde BiH 81 32 39,51 % 32 76,19 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 8 5 62,50 % 5 71,43 %
Ured za veterinarstvo 22 7 31,82 % 6 54,55 %
Agencija za sigurnost hrane 18 10 55,56 % 9 75,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 10 8 80,00 % 8 72,73 %
Institut za standardizaciju 11 5 45,45 % 5 71,43 %
Agencija za državnu službu BiH 7 6 85,71 % 6 100,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 51 24 47,06 % 24 88,89 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 13 13 100,00 % 13 100,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 40 40 100,00 % 40 88,89 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 261 150 57,47 % 148 81,77 %
Institucija Realizovano konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Ministarstvo pravde BiH 32 51 10 19,61 % 42 58 9 15,52 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 5 8 2 25,00 % 1 4 0 0,00 %
Ured za veterinarstvo 6 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za sigurnost hrane 9 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za intelektualno vlasništvo 8 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Institut za standardizaciju 5 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Agencija za državnu službu BiH 6 3 3 100,00 % 0 4 0 0,00 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 24 10 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 13 9 1 11,11 % 1 0 0 0,00 %
Direkcija za evropske integracije BiH 40 22 11 50,00 % 29 58 0 0,00 %
UKUPNO VIJEĆE MINISTARA: 148 117 27 23,08 % 73 124 9 7,26 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA