Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prednacrt Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku

Uprava za indirektno oporezivanje BiH


Voditelj konsultacija : jasna kelečević
Email: jasna.kelecevic@uino.gov.ba
Telefon: 051335313

Svrha

Razlog donošenja Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku je da se izradi Uputstvo kojim će biti regulisano korištenje jedinstvene bankarske garancije u carinskom postupku stavljanja robe u slobodan promet i centralizovano upravljanje tim garancijama u carinskom podsistemu ASYCUDA World. Imajući u vidu važeće Uputstvo za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku („Službeni glasnik BiH“ broj 89/13) kao i potpunije definisanje korištenja bankovne garancije u carinskom postupku a vodeći računa o dosadašnjim praktičnim iskustvima i zakonskim propisima iz stvarnopravne oblasti kao i sugestije, preporuke i stavove članova radne grupe za izradu Uputstva, pristupilo se izradi nacrta Uputstva, poštujući Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14).

Dokumenti
Prednacrt Uputstva o korištenju bankarske garancije
Obrazac 2a
Obrazac - protest
Prilog 5 - specifikacija