Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA IZ SIGURNOSTICIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH


Voditelj konsultacija : Sabina Abdihodžić-Kovačević
Email: sabina.abdihodzic@bhdca.gov.ba
Telefon: 033/881304; 051/921236

Svrha

Ovim pravilnikom se utvrđuju odgovornosti za primjenu kontrole i mjera sigurnosti civilnog zrakoplovstva koje primjenjuju pružalac usluga u zračnoj plovidbi u BiH, aerodromski operatori, zračni operatori i drugih zrakoplovni subjekti, zavisno od djelatnosti i usluga koje pružaju. Ovim Pravilnikom se također propisuju opšti i posebni uslovi koje ispunjavaju zrakoplovni subjekti na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika o certifikaciji i izdavanju posebnih odobrenja iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

Dokumenti
Pravilnik o opštim i posebnim uslovima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Prilog 1 Sigurnost aerodroma
Prilog 2 Zaštita zrakoplova
Prilog 3 Zaštita putnika i kabinskog prtljaga
Prilog 4 Sigurnosni pregled i zaštita odvojenog prtljaga
Prilog 5 Sigurnosni pregled i zaštita tereta
Prilog 6 Kompanijska pošta i materijali
Prilog 6 Kompanijska pošta i materijali
Prilog 7 Artikli za korištenje tokom leta
Prilog 7 Artikli za korištenje tokom leta
Prilog 8 Artikli za opskrbu aerodroma
Prilog 9 Oprema
Prilog 10 Sigurnost tokom leta
Prilog 13 Sigurnost letjelišta
Prilog 14 Zabranjeni predmeti
Prilog 15 Osposobljavanje i zapošljavanje