Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Program rada Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu

Ministarstvo sigurnosti BiH


Voditelj konsultacija : Admir Malagić
Email: glasnogovornik@msb.gov.ba
Telefon: 033/ 492-784

Svrha

Program rada Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu, urađen je u skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Uputstvom o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i predstavlja operacionalizaciju Srednjoročnog plana Ministarstva za period 2019-2021. godine.

Dokumenti
Program rada MSBiH za 2019. godinu