Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Program rada Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja


Voditelj konsultacija : Zorica Mumović
Email: zorica.mumovic@uzzb.gov.ba
Telefon: 033 290 715

Svrha

Program rada Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu je skup planiranih godišnjih rezultata za 2019. godinu.

Dokumenti
Program rada Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu