Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prednacrt Uputstva o postupku kućnog uvoznog carinjenja

Uprava za indirektno oporezivanje BiH


Voditelj konsultacija : Odsjek Za Carinske Postupke
Email: cpostupci@uino.gov.ba
Telefon: 051335384

Svrha

Pravni osnov i nadležnost Uprave za indirektno oporezivanje za donošenje Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju proizilazi iz člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17). Dana 01. avgusta 2022. godine počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj 58/15) i nove Odluke o sprovoćenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22). Stoga, u cilju obezbjećivanja funkcionisanja i unaprećenja pojednostavljenih carinskih postupka u skladu sa odredbama prednje navedenih novih carinskih propisa, kao i radi jednoobraznog postupanja, potrebno je donijeti odrećena nova uputstva, meću kojima je i Uputstvo o kućnom uvoznom carinjenju. Danom stupanja na snagu novog Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju prestaje važiti Uputstvo o lokalnom uvoznom carinjenju (''Službeni glasnik BiH'', br. 3/13, 6/17 i 82/18), koje je bilo donijeto na osnovu istoimenog Zakona i Odluke čija primjena prestaje 01. avgusta 2022. godine. Prednacrt Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju usklaćen je sa Јedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21).

Dokumenti
Упутство о поступку кућног увозног царињења
Упутство о поступку кућног увозног царињења - Прилог 1-5