Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Srednjoročni plan rada Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 2023.-2025.godine

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH


Voditelj konsultacija : Emir Demirovic
Email: edemirovic@dep.gov.ba
Telefon: 033650856

Svrha

Srednjoročni plan rada DEP-a 2023-2025. urađen je u skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15).Na osnovu zakonske nadležnosti DEP će doprinijeti realizaciji strateškog cilja: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta u okviru principa razvoja Upravljanje u funkciji rasta.

Dokumenti
Srednjoročni plan rada Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 2023.-2025.godine