Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave


Voditelj konsultacija : Sandra Janjić
Email: sandra.janjic@parco.gov.ba
Telefon: 033/565760

Svrha

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br.91/14,) Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2021. godinu, a na osnovu čl. 11. iste ove odluke, sačinio je i Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu. Cilj Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave je osigurati sistemski pristup praćenju realizacije Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu, kako bi se osigurala realizacija planiranih aktivnosti, optimalno alocirali resursi ali i stvorila osnova za dalje planiranje rada. Izvještaj o provedenim konsultacijama se generiše i dostavlja Vijeću ministara BiH na usvajanje uz ovu Izjavu.

Dokumenti
Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021.godinu
Izjava o svrsi
Izjava o svrsi
Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021.godinu