Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih I hibridnih automobila do 31.12.2022. godine.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH


Voditelj konsultacija : Željka Kovač
Email: zeljka.kovac@mvteo.gov.ba
Telefon: 33408960

Svrha

Svrha donošenja predmetne Odluke jeste taj da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koja nemaju preferencijalni status robe iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15% na 5% za hibridna vozila, te sa 5% na 0% carinsku stopu na automobile na električni pogon. Primjenom povoljnije carinske stope stimulisao bi se uvoz ove vrste automobila od čega bi BiH imali višestruku korist kako sa aspekta smanjenja zagađenja zraka i zaštite životne sredine tako i sa aspekta podizanja stepena bezbjednosti saobraćaja. Odluka doprinosi izjednačavanju tržišnih uslova za sve uvoznike i distributere u BiH, bez obzira gdje se proizvode vozila brenda koji zastupaju. Također, odlukom bi se izvršila i harmonizacija carinskih stopa koje se primjenjuju prilikom uvoza novoproizvedenih automobila u BiH sa carinskim stopama koje se primjenjuju u regionu prilikom uvoza ovih proizvoda.

Dokumenti
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31.12.2022. godine