Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Međunarodni sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Europe - Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Ministarstvo civilnih poslova BiH


Voditelj konsultacija : Emina Baždarević
Email: emina.bazdarevic@mcp.gov.ba
Telefon: 033/492-525

Svrha

Omogućavanje pravnog okvira za pristupanje Bosna i Hercegovina EU programu za istraživanje i inovacije "Horizon Europe" i učešće pravnih lica iz Bosne i Hercegovine u konkursnim procedurama Programa.

Dokumenti
Međunarodni sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Europe - Okvirni program za istraživanje i inovacije.
Prilog 1 Međunarodni sporazum Horizon Europe.docx