Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA LGBTI OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. – 2023. GODINA.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH


Voditelj konsultacija : Joško Mandić
Email: protokol.arsbih@mhrr.gov.ba
Telefon: 033 209761

Svrha

UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA LGBTI OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI.

Dokumenti
AP ZA UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA LGBTI OSOBA U BIH