Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Nacrt Izvještaja o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Ministarstvo pravde BiH


Voditelj konsultacija : Toni Šantić
Email: toni.santic@mpr.gov.ba
Telefon: +387 33 721 667

Svrha

U skladu sa članom 82. stav (2) Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Jedinstvena pravila) Ministarstvo pravde BiH jednom godišnje sagledava sadržaj i primjenu pravila u praksi na osnovu čega priprema Izvještaj o primjeni s ciljem unapređenja i po potrebi izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila. Svrha Izvještaja je omogućiti uvid u stepen primjene Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Cilj Izvještaja je dati pregled provođenja odredbi Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine i dati preporuke za njihovo unapređenje, te pružiti podlogu donosiocu akta argumente za donošenje odluka.

Dokumenti
Nacrt Izvještaja o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH za 2020. godinu