Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prijedlog Izvještaja o radu IDDEEA BIH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka


Voditelj konsultacija : Mileva Santrač
Email: mileva.santrac@iddeea.gov.ba
Telefon: 051 336 317

Svrha

Ispunjenje propisane obaveze o sačinjavanju godišnjeg izvještaja o radu.

Dokumenti
Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidneciju i razmjenu podataka BiH za 2020