Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH EU za 2021. godinu

Direkcija za evropske integracije BiH


Voditelj konsultacija : Danijela Vucetic
Email: danijela.vucetic@dei.gov.ba
Telefon: 033 255 014

Svrha

S ciljem kvalitetne i efikasne komunikacije sa javnostima o preduzetim aktivnostima i obavezama u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH u februaru 2009. godine usvojilo Komunikacijsku strategiju za informiranje javnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Strategijom su definirana komunikacijska načela, strateški ciljevi i pristup, ciljne grupe i komunikacijski partneri, teme i poruke, te komunikacijski alati i sredstva, te kao takva predstavlja osnovu za planiranje i provedbu komunikacijskih aktivnosti u oblasti evropskih integracija na godišnjem nivou. Zaključkom sa 8. sjednice, održane 11.6.2020. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju da u saradnji s nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine pripremi prijedlog Akcionog plana za realizaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2021. godinu i dostavi ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Dokumenti
Prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH EU za 2021 godinu