Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave


Voditelj konsultacija : Sandra Janjić
Email: sandra.janjic@parco.gov.ba
Telefon: 033/565760

Svrha

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2021. godinu. Opšti cilj Programa rada Ureda je osigurati plansku osnovu za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu su optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

Dokumenti
Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.
Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.
Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.
IZJAVA O SVRSI DONOŠENJA Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.
Izvjestaj o provedenim javnim konsultacijama