Planovi zakonodavnih aktivnosti
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Vijeća Ministara BiH 2018
Dokument godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti svih institucija Vijeća ministara BiH možete pregledati i preuzeti. Za pregled Plana zakonodavnih aktivnosti određene institucije izaberite instituciju na filteru Odabir institucije.