Izaberi

Planovi pravnih propisa i drugih akata
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Vijeća Ministara BiH 2019
Dokument godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti svih institucija Vijeća ministara BiH možete pregledati i preuzeti. Za pregled Plana zakonodavnih aktivnosti određene institucije izaberite instituciju na filteru Odabir institucije.
Prednacrt Odluke o formiranju Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH 22.2.2019
Više
Prijedlog Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu 22.2.2019
Više
Izvještaj o radu Ureda koordinatora za 2018. godinu 22.2.2019
Više
Nacrt Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbajdžan o suradnji u području zaštite okoliša 21.2.2019
Više
Smjernice o informatičkoj sigurnosti radnog mjesta 21.2.2019
Više