Izaberi

Planovi pravnih propisa i drugih akata
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Vijeća Ministara BiH 2022
Dokument godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti svih institucija Vijeća ministara BiH možete pregledati i preuzeti. Za pregled Plana zakonodavnih aktivnosti određene institucije izaberite instituciju na filteru Odabir institucije.
Prijedlog Izvještaja o radu Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 26.1.2022
Više
Prijedlog izvještaja o radu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 25.1.2022
Više
Prednacrt izvještaja o radu Granične policije BiH za 2021. godinu 24.1.2022
Više
Nacrt izvještaja o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 24.1.2022
Više
Pismo saglasnosti za Interreg VI-B Euro-mediteranskog programa saradnje 2021-2027 21.1.2022
Više