Izaberi

Planovi pravnih propisa i drugih akata
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Vijeća Ministara BiH 2018
Dokument godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti svih institucija Vijeća ministara BiH možete pregledati i preuzeti. Za pregled Plana zakonodavnih aktivnosti određene institucije izaberite instituciju na filteru Odabir institucije.
Prednacrt Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista 14.12.2018
Više
Nacrt Pravilnika o školovanju i usavršavanju vojnih lica 14.12.2018
Više
Izvještaj o sprovedenom programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu 14.12.2018
Više
Prednacrt Izvještaja o radu Instituta za akreditiranje BiH za 2018. godinu 13.12.2018
Više
Prednacrt Programa rada Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu 11.12.2018
Više