Broj registrovanih institucija: 66
INICIJATIVE
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – inicijativa za usklađivanje zakona
Pokrenuto 3.7.2018 Više
Donošenje "Pravilnika o jedinstvenim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teoretskog i praktičnogdijela osposobljavanja za vozače"
Pokrenuto 3.11.2017 Više