Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
21.4.2022 0:00:006.4.2022 0:00:00Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o oslobađanju plaćanja poreza za administrativno i tehničko osoblje zaposleno u diplomatskim predstavništvima dvije države. - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted21.04.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
23.6.2020 0:00:001.6.2020 0:00:00Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda sa nacrtom osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted23.06.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
17.12.2021 0:00:002.12.2021 0:00:00Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za period 2018-2020. - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted17.12.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
29.2.2020 0:00:0014.2.2020 0:00:00Sporazum između vlade Republike Sjeverne Makedonije i Savjeta ministara Republike Albanije, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom stalne organizacije balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja - Ministarstvo obrane BiHPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted29.02.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
24.2.2021 0:00:009.2.2021 0:00:00Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji izmedju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Bosne i Hercegovine - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted24.02.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
24.4.2019 0:00:0027.3.2019 0:00:00Srednjoročna strategija upravljanja javnim dugom Bosne i Hercegovine za period 2018-2021 godina - Ministarstvo financija i trezora BiHPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted24.04.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
23.10.2021 0:00:008.10.2021 0:00:00Srednjoročni plan Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za period 2022.-2024. godina - Ured za veterinarstvoPhaseThreeOnline konsultacijeCompleted23.10.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
25.6.2022 0:00:0010.6.2022 0:00:00Srednjoročni plan Ministrastva civilnih poslova Bosne i Hercegovine - Ministarstvo civilnih poslova BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted25.06.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
30.6.2020 0:00:002.6.2020 0:00:00Srednjoročni plan rada Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za period 2021-2023 - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatakaPhaseTwoOnline konsultacijeCompleted30.06.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.7.2022 0:00:0014.6.2022 0:00:00Srednjoročni plan rada Agencije za javne nabavke BiH za period 2023-2025.godinu - Agencija za javne nabavkePhaseFourOnline konsultacijeCompleted14.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh571 - 580 of 617 items