Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
20.8.2021 0:00:005.8.2021 0:00:00Nacrt Programa rada Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godine - Agencija za antidoping kontrolu BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted20.08.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
4.9.2021 0:00:0020.8.2021 0:00:00Program rada Agencije za 2022. godinu-dopunjena verzija - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted04.09.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
17.9.2021 0:00:002.9.2021 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2022-2024.godina - Direkcija za ekonomsko planiranje BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted17.09.2021.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.1.2022 0:00:0030.12.2021 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2021. godinu - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted14.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.1.2022 0:00:0030.12.2021 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za javne nabavke BiH za 2021.godinu - Agencija za javne nabavkePhaseFourOnline konsultacijeCompleted14.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH za 2021. godinu - Agencija za unapređenje stranih investicija u BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Službe za poslove sa strancima za 2021. godinu - Služba za poslove sa strancimaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
29.1.2022 0:00:0014.1.2022 0:00:00Nacrt Izvještaja o radu Agencije za policijsku podršku za 2021.godinu - Agencija za policijsku podrškuPhaseFourOnline konsultacijeCompleted29.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
2.2.2022 0:00:0018.1.2022 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Fonda za povratak Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Fond za povratakPhaseFourOnline konsultacijeCompleted02.02.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh571 - 580 of 617 items