Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
4.6.2020 0:00:0020.5.2020 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted04.06.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
5.6.2020 0:00:0021.5.2020 0:00:00Okvir saradnje za odrzivi razvoj izmedju Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine u periodu 2021-2025 - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted05.06.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
26.6.2020 0:00:0011.6.2020 0:00:00Prednacrt Izvješća o radu Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH za 2019. godinu - Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara Bosne i HercegovinePhaseFourOnline konsultacijeCompleted26.06.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
16.7.2020 0:00:001.7.2020 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za period 2021-2023. godina. - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted16.07.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.8.2020 0:00:0030.7.2020 0:00:00Nacrt Programa rada Agencije za antidoping kontrolu za 2021. godine - Agencija za antidoping kontrolu BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted14.08.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
4.9.2020 0:00:0020.8.2020 0:00:00Prednacrt Srednjoročnogi plana rada Agencije za antidoping kontrolu za period 2021. – 2023. godine - Agencija za antidoping kontrolu BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted04.09.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
1.10.2020 0:00:0016.9.2020 0:00:00Prijedloga Programa rada Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted01.10.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
15.10.2020 0:00:0030.9.2020 0:00:00Program rada Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2021 godinu - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatakaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted15.10.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
12.12.2020 0:00:0027.11.2020 0:00:00Izvještaj o radu Komisije Bosne i Hercegovine za vodoprivrednu saradnju sa Republikom Hrvatskom u periodu mart 2019 - mart 2020. godine - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted12.12.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
22.12.2020 0:00:007.12.2020 0:00:00Srednjoročni plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za period 2021-2023. godina - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted22.12.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh21 - 30 of 545 items