Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
6.11.2019 0:00:0022.10.2019 0:00:00Prijedlog Programa rada za 2020. godinu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted06.11.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
19.11.2019 0:00:004.11.2019 0:00:00Program rada Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC)PhaseFourOnline konsultacijeCompleted19.11.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
7.1.2020 0:00:0023.12.2019 0:00:00Prijedlog programa rada Savjeta za državnu pomoć BiH za 2020. godinu - Vijeće za državnu pomoćPhaseFourOnline konsultacijeCompleted07.01.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
29.1.2020 0:00:0014.1.2020 0:00:00Izvještaj o radu Fonda za povratak Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - Fond za povratakPhaseFourOnline konsultacijeCompleted29.01.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
11.2.2020 0:00:0027.1.2020 0:00:00Prijedlog Izvještaja o radu Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - Vijeće za državnu pomoćPhaseFourOnline konsultacijeCompleted11.02.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
12.2.2020 0:00:0028.1.2020 0:00:00Prijedlog izvještaja o radu Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2019 - Institut za mjeriteljstvo BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted12.02.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
15.2.2020 0:00:0031.1.2020 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2019 godinu - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatakaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted15.02.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
19.2.2020 0:00:004.2.2020 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseFourOnline konsultacijeCompleted19.02.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
18.3.2020 0:00:003.3.2020 0:00:00Izvještaj o radu MVP-a BiH za 2019.godinu - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseFourOnline konsultacijeCompleted18.03.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
27.5.2020 0:00:0012.5.2020 0:00:00Nacrt srednjoročnog plana rada Fonda za povratak BiH za period 2021-2023. - Fond za povratakPhaseFourOnline konsultacijeCompleted27.05.2020.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh11 - 20 of 580 items