Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Nacrt programa rada Agencije za policijsku podršku za 2023. godinu

"Agencija za policijsku podršku"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 9.8.2022 - 24.8.2022

Plan konsultacija

Program rada Agencije za javne nabavke BiH za 2023.godinu

"Agencija za javne nabavke"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.8.2022 - 23.8.2022

Plan konsultacija

Nacrt Programa rada Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

"Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.8.2022 - 23.8.2022

Plan konsultacija

Nacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za period 2023-2025

"Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.8.2022 - 23.8.2022

Plan konsultacija

Nacrt Srednjoročnog plana rada Službe za poslove sa strancima za period 2023-2025. godine

"Služba za poslove sa strancima"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 5.8.2022 - 20.8.2022