Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
27.1.2022 0:00:0027.12.2021 0:00:00PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA KORIŠĆENJE VAZDUŠNOG PROSTORA I OPERATIVNIH POSTUPAKA U VEZI SA NAVIGACIJOM ZASNOVANOM NA PERFORMANSAMA - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing27.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
31.1.2022 0:00:005.1.2022 0:00:00Nacrt odluke o usvajanju Strategije za razvoj e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2022. do 2026. godine - Ministarstvo komunikacija i prometa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing31.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:005.1.2022 0:00:00Pravilnik o javnim nabavkama u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC)PhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
26.1.2022 0:00:0011.1.2022 0:00:00Prijedlog Procjene prijetnje od organizovanog kriminala u BiH 2021 - Ministarstvo sigurnosti BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing26.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
27.1.2022 0:00:0012.1.2022 0:00:00Izvještaj o radu Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2021. godinu - Uprava BiH za zaštitu zdravlja biljaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing27.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
27.1.2022 0:00:0012.1.2022 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Direkcija za koordinaciju policijskih tijelaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing27.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseFourOnline konsultacijeOnGoing28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Nadzornog tijela koje će vršiti nadzor nad primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/19) - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
10.2.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine - Ministarstvo komunikacija i prometa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing10.02.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
28.1.2022 0:00:0013.1.2022 0:00:00Odluka o izmjeni Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata - Ministarstvo sigurnosti BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing28.01.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 31 items