Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatum krajaProceduraMjesto 
20.7.2022 0:00:0010.6.2022 0:00:00Srednjoročni plan Ministrastva civilnih poslova Bosne i Hercegovine - Ministarstvo civilnih poslova BiHPhaseFourOnline konsultacijeOnGoing20.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.7.2022 0:00:0014.6.2022 0:00:00Srednjoročni plan rada Agencije za javne nabavke BiH za period 2023-2025.godinu - Agencija za javne nabavkePhaseFourOnline konsultacijeOnGoing14.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
6.7.2022 0:00:0021.6.2022 0:00:00Nacrt odluke o izmjenama Odluke o naknadi za korištenje radiofrkventnog spektra u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo komunikacija i prometa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing06.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
7.7.2022 0:00:0022.6.2022 0:00:00 Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023.-2025. - Institut za intelektualno vlasništvoPhaseFourOnline konsultacijeOnGoing07.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
8.7.2022 0:00:0023.6.2022 0:00:00Izvještaj o radu Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing08.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
9.7.2022 0:00:0024.6.2022 0:00:00Odluka o osnivanju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o sprovođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - Ministarstvo sigurnosti BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing09.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.7.2022 0:00:0028.6.2022 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada BHDCA za period 2023-2025. godine - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.7.2022 0:00:0028.6.2022 0:00:00Srednjoročni Program rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH za period 2023-2025. godina - Agencija za rad i zapošljavanje BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.7.2022 0:00:0028.6.2022 0:00:00Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje kvalificirane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatakaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
14.7.2022 0:00:0029.6.2022 0:00:00Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave - Ured koordinatora za reformu javne upravePhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing14.07.2022.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 23 items