Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeDatum krajaProceduraMjesto 
22.2.2019 0:00:0022.1.2019 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2018. godinu - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenjaPhaseThreeOnline konsultacije22.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
22.2.2019 0:00:007.2.2019 0:00:00Izvještaj o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2018.godinu - Ministarstvo pravde BiHPhaseThreeOnline konsultacije22.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
21.2.2019 0:00:006.2.2019 0:00:00Prednacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za nadzor nad tržištem BiH - Agencija za nadzor nad tržištem BiHPhaseThreeOnline konsultacije21.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
21.2.2019 0:00:006.2.2019 0:00:00Odluka o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih nacija u DR Kongo - Ministarstvo sigurnosti BiHPhaseThreeOnline konsultacije21.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
21.2.2019 0:00:006.2.2019 0:00:00Izvještaj o radu Agencije za policijsku podršku za 2018. godinu - Agencija za policijsku podrškuPhaseThreeOnline konsultacije21.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.2.2019 0:00:005.2.2019 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Ministarstva odbrane BiH IF02 - Ministarstvo obrane BiHPhaseThreeOnline konsultacije20.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.2.2019 0:00:005.2.2019 0:00:00Odluka o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata lokacija tvornice „Bira“ i lokacija đačkog doma „Borići“ u Bihać - Ministarstvo sigurnosti BiHPhaseThreeOnline konsultacije20.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.2.2019 0:00:005.2.2019 0:00:00Odluka o izmjenama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg - Agencija za javne nabavkePhaseThreeOnline konsultacije20.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
19.2.2019 0:00:004.2.2019 0:00:00Prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u Ministarstvu odbrane BiH i za civilne osobe u Oružanim snagama BiH za vrijeme trajanja štrajka - Ministarstvo obrane BiHPhaseThreeOnline konsultacije19.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
19.2.2019 0:00:004.2.2019 0:00:00Nacrt Izvještaja o radu Agencije za javne nabavke BiH za 2018.godinu - Agencija za javne nabavkePhaseFourOnline konsultacije19.02.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 106 items