Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja štrajka

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 10.9.2018 - 25.9.2018

Plan konsultacija

Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.8.2018 - 1.9.2018
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje

Plan konsultacija

Prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 30.7.2018 - 14.8.2018

Plan konsultacija

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa u rada Generalnom tajništvu Vijeća ministara za vrijema štrajka

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 30.7.2018 - 14.8.2018

Plan konsultacija

Pravilnik o utvrdivanju zahtjeva zdravstvene sposobnosti i postupku izdavanja ljekarskog uvjerenja kategorije NAT vazduhoplovnom osoblju.

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 31.7.2018 - 15.8.2018