Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prednacrt Programa rada BHDCA za 2020. godinu

"Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 16.7.2019 - 31.7.2019

Plan konsultacija

Prijedlog programa rada Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za 2020. godinu

"Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 15.7.2019 - 30.7.2019

Plan konsultacija

Prenacrt Srednjoročnog planarada IOZZPuBiH 2020-2022

"Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 12.7.2019 - 27.7.2019

Plan konsultacija

Prijedlog Odluke o prenosu posjeda i prava vlasništva

"Služba za zajedničke poslove institucija BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 12.7.2019 - 27.7.2019

Plan konsultacija

Prednacrt Godišnjeg programa rada ADS BiH za 2020. godinu

"Agencija za državnu službu BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 11.7.2019 - 26.7.2019