Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prednacrt Pravilnika o primjeni jedinstvenih tehničkih propisa (JTP) za strukturalne podsisteme – TERETNA KOLA (JTP VAG) u željezničkim sistemima u Bosni i Hercegovini

"Regulatorni odbor željeznica BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 24.9.2018 - 9.10.2018

Plan konsultacija

Program rada Službe za poslove sa strancima za 2019. godinu

"Služba za poslove sa strancima"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.10.2018 - 23.10.2018

Plan konsultacija

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila

"Ministarstvo komunikacija i prometa BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 18.9.2018 - 18.10.2018

Plan konsultacija

Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimuma radnog procesa u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja štrajka

"Ministarstvo sigurnosti BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 14.9.2018 - 29.9.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Godišnjeg programa rada Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2019.godinu

"Direkcija za ekonomsko planiranje BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 10.9.2018 - 25.9.2018