Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Srednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH period 2019.-2021. godina

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 24.7.2018 - 8.8.2018

Plan konsultacija

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 20.7.2018 - 19.8.2018

Plan konsultacija

Program rada Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 19.7.2018 - 3.8.2018

Plan konsultacija

Program rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 19.7.2018 - 3.8.2018

Plan konsultacija

Program rada Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 17.7.2018 - 1.8.2018