Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prednacrt Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista

"Ministarstvo obrane BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 14.12.2018 - 29.12.2018

Plan konsultacija

Nacrt Pravilnika o školovanju i usavršavanju vojnih lica

"Ministarstvo obrane BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 14.12.2018 - 29.12.2018

Plan konsultacija

Izvještaj o sprovedenom programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu

"Agencija za sigurnost hrane"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 14.12.2018 - 29.12.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Izvještaja o radu Instituta za akreditiranje BiH za 2018. godinu

"Institut za akreditiranje BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 13.12.2018 - 28.12.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Programa rada Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu

"Odbor državne službe za žalbe"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 12.12.2018 - 27.12.2018