Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prijedlog Odluke o ustupanju prostorija na korištenje, u svrhu organizacije godišnje skupštine EBRD-a 2019. godine u Sarajevu, uključujući i plan implementacije opremanja i postavke u prostorijama, uz pomoć i asistenciju profesionalnog organizatora konferencije PCO

"Služba za zajedničke poslove institucija BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 2.4.2019 - 17.4.2019

Plan konsultacija

Odluka o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima

"Ministarstvo sigurnosti BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 2.4.2019 - 16.4.2019

Plan konsultacija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita

"Agencija za državnu službu BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.4.2019 - 16.4.2019

Plan konsultacija

Pravilnik o radu Službe Potrage i spašavanja u Bosni i Hercegovini

"Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 12.4.2019 - 12.6.2019

Plan konsultacija

Izvještaj o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017 – 2020 i o utrošku grant sredstava za 2017. godinu

"Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.4.2019 - 16.4.2019