Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Nacrt Programa rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

"Konkurencijsko vijeće"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 5.12.2018 - 20.12.2018

Plan konsultacija

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju funkcija, struktura i tijela Bosne i Hercegovine nadležnih za provedbu programa teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) 2014-2020

"Direkcija za evropske integracije BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 30.11.2018 - 15.12.2018

Plan konsultacija

Prednacrt godišnjeg programa rada IOZZPUBIH za 2019. godinu

"Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 6.11.2018 - 21.11.2018

Plan konsultacija

Prednacrt odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za europske integracije 2018. godine

"Direkcija za evropske integracije BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 29.10.2018 - 13.11.2018

Plan konsultacija

PROGRAM RADA INSTITUTA ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE -IMBIH za 2018. GODINU

"Institut za mjeriteljstvo BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 17.10.2018 - 1.11.2018