Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave

"Ured koordinatora za reformu javne uprave"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 29.6.2022 - 14.7.2022

Plan konsultacija

Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave

"Ured koordinatora za reformu javne uprave"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 29.6.2022 - 14.7.2022

Plan konsultacija

Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje kvalificirane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa

"Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 28.6.2022 - 13.7.2022

Plan konsultacija

Nacrt Odluke o visini naknade za izdavanje kvalificirane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa

"Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Treće tromjesečje

Plan konsultacija

Srednjoročni Program rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH za period 2023-2025. godina

"Agencija za rad i zapošljavanje BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 28.6.2022 - 13.7.2022