Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja štrajka

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 10.8.2018 - 25.8.2018

Plan konsultacija

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Konkurencijskom vijeću

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 9.8.2018 - 24.8.2018

Plan konsultacija

Prijedlog Plana rada Darns-a za 2019

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 9.8.2018 - 24.8.2018

Plan konsultacija

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za vrijeme trajanja štrajka

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.8.2018 - 23.8.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Programa rada Direkcije za evropske integracije 2019

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 8.8.2018 - 23.8.2018