Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Sveobuhvatna strategija upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini

"Ministarstvo financija i trezora BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.6.2022 - 16.6.2022

Plan konsultacija

Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Unapređenje sigurnosti servisa i sistema „e-vlade“ i proširenje sistema na institucije

"Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.6.2022 - 16.6.2022

Plan konsultacija

Srednjoročni program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2023.-2025.godine

"Direkcija za ekonomsko planiranje BiH"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.6.2022 - 16.6.2022

Plan konsultacija

NACRT SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE - Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka od 01.01.2023. godine do 31.12.2025. godine

"Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.6.2022 - 16.6.2022

Plan konsultacija

Nacrt srednjoročnog plana rada MO BiH za 2023.- 2025. godine

"Ministarstvo obrane BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 1.6.2022 - 16.6.2022