Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 25.9.2018 - 10.10.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Pravilnika o primjeni jedinstvenih tehničkih propisa (JTP) za strukturalne podsisteme – TERETNA KOLA (JTP VAG) u željezničkim sistemima u Bosni i Hercegovini

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 24.9.2018 - 9.10.2018

Plan konsultacija

Srednjoročni plan rada Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave za period 2019 - 2021

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 21.9.2018 - 6.10.2018

Plan konsultacija

Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2019.godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 20.9.2018 - 5.10.2018

Plan konsultacija

Program rada Službe za poslove sa strancima za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje