Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2019. GODINU

"Agencija za lijekove i medicinska sredstva"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 17.1.2019 - 1.2.2019

Plan konsultacija

Izvještaj o radu Državne agencije za istrage i zaštitu za 2018. godinu (Prijedlog)

"Državna agencija za istrage i zaštitu"

Detalji

Faza I - Faza koja prethodi izradi propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje
Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje

Plan konsultacija

Izvještaj o radu Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2018. godinu

"Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 16.1.2019 - 31.1.2019

Plan konsultacija

Izvještaj o radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

"Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje

Plan konsultacija

Izvještaj o radu Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2018. godinu

"Agencija za nadzor nad tržištem BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 15.1.2019 - 30.1.2019