Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Srednjoročni plan rada Agencije za policijsku podršku 2018-2020

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Savjetovanje sa OCD i zainteresiranom javnošću Direktni pozivi prema unaprijed utvrđenim kriterijima sa liste zainteresiranih eKonsultacije Drugo tromjesečje
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 22.6.2017 - 7.7.2017
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Drugo tromjesečje

Plan konsultacija

Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 21.6.2017 - 6.7.2017

Plan konsultacija

Pravilnik o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 19.6.2017 - 4.7.2017

Plan konsultacija

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 16.6.2017 - 1.7.2017

Plan konsultacija

Srednjoročni plan rada Agencije za osiguranje u BIH 2018-2020

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Treće tromjesečje