Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Program rada Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 17.7.2018 - 1.8.2018

Plan konsultacija

Prednacrt Programa rada BHDCA za 2019. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Prvo tromjesečje

Plan konsultacija

Pravilnik o izmjeni pravilnika o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 16.7.2018 - 31.7.2018

Plan konsultacija

Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2019-2021 godina

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 13.7.2018 - 28.7.2018

Plan konsultacija

ZAKON O ZVANIČNOM VREMENU U BiH

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 13.7.2018 - 28.7.2018