Planovi konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 13.12.2017 - 28.12.2017

Plan konsultacija

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije Četvrto tromjesečje

Plan konsultacija

Godišnji program rada Službe za poslove sa strancima za 2018. godinu

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 16.11.2017 - 1.12.2017

Plan konsultacija

Prednacrt Uputstva o uslovima za izdavanje i sadržaju potvrde o bezbjednosti za bezbjedno odvijanje prevoza u željezničkom saobraćaju

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 15.11.2017 - 30.11.2017

Plan konsultacija

PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH ZA 2018.GODINU

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 15.11.2017 - 30.11.2017