Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatumProceduraMjesto 
22.3.2019 0:00:0022.3.2019 0:00:00Prednacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o korištenju telefona - Ministarstvo financija i trezora BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing22.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
21.3.2019 0:00:0021.3.2019 0:00:00 Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u 2019.godini. - Ministarstvo vanjskih poslovaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing21.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.3.2019 0:00:0024.4.2018 0:00:00 Izvješće o provedbi Sporazuma o suradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organiacija u BiH - Ministarstvo pravde BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing20.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.3.2019 0:00:0020.3.2019 0:00:00Dokument o tehničkom – tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u institucijama Bosne i Hercegovine - Ministarstvo komunikacija i prometa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing20.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.3.2019 0:00:0020.3.2019 0:00:00Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine - Direkcija za koordinaciju policijskih tijelaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing20.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
20.3.2019 0:00:0020.3.2019 0:00:00Program rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - Ministarstvo komunikacija i prometa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing20.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
18.3.2019 0:00:0018.3.2019 0:00:00Prednacrt godišnjeg Izvještaja o napretku za 2018.godinu - Ured koordinatora za reformu javne upravePhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing18.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
15.3.2019 0:00:0011.3.2019 0:00:00Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine - Uprava za indirektno oporezivanje BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing15.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
15.3.2019 0:00:0015.3.2019 0:00:00PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE U PROIZVODNJI LIJEKOVA ZA HUMANU UPOTREBU - Agencija za lijekove i medicinska sredstvaPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing15.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
15.3.2019 0:00:0015.3.2019 0:00:00KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U INSTITUCIJAMA BIH ZA 2018. GODINU - Ministarstvo financija i trezora BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing15.03.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 169 items