Izaberi

NazivFazaTip konsultacijeStatusDatumProceduraMjesto 
14.6.2019 0:00:0014.6.2019 0:00:00Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstva ostvarenih po osnovu naplate potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo civilnih poslova BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing14.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.6.2019 0:00:0013.6.2019 0:00:00Odluka o odobravanju sredstava tekuće pričuve - Institut za intelektualno vlasništvoPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.6.2019 0:00:0013.6.2019 0:00:00Prednacrt Izvještaja o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - Pravobranilastvo BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
13.6.2019 0:00:0013.6.2019 0:00:00Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme - Agencija za sigurnost hranePhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing13.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
12.6.2019 0:00:0012.6.2019 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za period 2020.-2022. godina - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanjaPhaseFourOnline konsultacijeOnGoing12.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
11.6.2019 0:00:0011.6.2019 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 2020 - 2022 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing11.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
11.6.2019 0:00:0011.6.2019 0:00:00Izmjena Odluke o formiranju Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju - Ministarstvo civilnih poslova BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing11.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
10.6.2019 0:00:0010.6.2019 0:00:00Prijedlog Odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2019. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing10.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
7.6.2019 0:00:007.6.2019 0:00:00Nacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva finansija i trezora BiH - Ministarstvo financija i trezora BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing07.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
7.6.2019 0:00:007.6.2019 0:00:00Ugovor iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHPhaseThreeOnline konsultacijeOnGoing07.06.2019.Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranihInternet
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 265 items